ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)

Ανακοινώσεις

Μεταπτυχιακό colloquium του Π.Μ.Σ. "Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο"
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 -

Αγαπητοί φοιτητές,

μεθαύριο Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00, έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του μεταπτυχιακού colloquium που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο" με εισηγητή τον κ. Θεόδωρο Καραδιαμαντή και θέμα το:

"Αντιθετικά δίπολα ετερότητας στη λογοτεχνία του ελληνικού διαφωτισμού μέσα από δύο παραδείγματα: Ν. Μαυροκορδάτου Φιλοθέου Πάρεργα και [Ι. Καρατζάς ή/και Αθ. Ψαλλίδας] Έρωτος Αποτελέσματα."

Ο κ. Θεόδωρος Καραδιαμαντής σπούδασε αγγλική φιλολογία και είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού μας προγράμματος.

Σύνδεσμος παρακολούθησης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay11JdDWhNn8Ax5HXM4OwSs7tCsd2hG9gWXnL3RmoK901%40thread.tacv2/1634460265275?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7dΓιώργος Σαλακίδης