Ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 26/04/2018
- Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να έχουν μαζί τους το κείμενο από το κοντάκιο του Ρωμανού "Εἰς τὸν Νιπτῆρα".

Η διδάσκουσα

Νικολάου Αναστασία