Ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 29/3/2018
- Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 -

Παρακαλούνταο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να προετοιμάσουν και να έχουν μαζί τους το κείμενο της επιστολής Ζ του Θεοδώρου Κυζίκου (έχει αναρτηθεί στα έγγραφα).

Η διδάσκουσα

Νικολάου Αναστασία