ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 13.12.2022 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 20%