Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης
- Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019 -

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 29/3/2019 η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν θα είναι διαθέσιμη λόγω εργασιών συντήρησης/αναβάθμισης.