ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σωτήριος ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ημερολόγιο