ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2017-2018 (Δ02ΕΠ)

Αιμιλια Καραποστολη

Περιγραφή

Η επίδραση των Νέων Μέσων στη συσχέτιση του υποκειμένου με τον κόσμο αναλύεται τόσο από θεωρητική πλευρά όσο και με τη
χρήση case studies. Η αρχιτεκτονική ως μέσο και διαμεσολαβητής υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Το μάθημα προβάλλει τον καθοριστικό ρόλο των Μέσων για τη συγκρότηση του «αρχιτεκτονικού εγώ». Και συνδυάζει θεωρητικές αναγνώσεις και πειραματισμούς με Νέα Μέσα σε εφαρμοσμένες πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο ζητημάτων που μπορεί να διαπραγματεύεται η σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως, μεταξύ άλλων, η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαράστασης του χώρου και την χρήση τους για τη μελέτη των μορφών και των συνθετικών επιλογών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις