ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ Ι

Πρεπης Αλκιβιαδης

Περιγραφή

Στόχος των μαθημάτων:Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων Ι - II

 

Στα δύο αυτά συνεχόμενα και συνδυασμένα μαθήματα επιχειρείται:

Α. Η παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν στα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα προσέγγισης των ιστορικών κτιρίων και συνόλων, καθώς και στις ειδικές τεχνικές γνώσεις των ιστορικών κατασκευών.

Β. Η πρακτική άσκηση πάνω σε συγκεκριμένο κτίριο μέσω της οποίας επιδιώκεται η αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωσή του, καθώς και οι κατάλληλες προτάσεις για την αποκατάσταση και επανάχρησή του.

 

Στις διαλέξεις-παρουσιάσεις, μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και με την παρουσίαση εφαρμοσμένων μελετών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών-τριών τόσο με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της αποκατάστασης και επανάχρησης των ιστορικών κτιρίων και συνόλων, όσο και με τις ειδικές τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται.

 

Στη συνθετική άσκηση επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών-τριών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -