ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ III-IV (Ατομική και Συλλογική Κατοίκηση)

Θεώνη Ξάνθη (Αναπλ. Καθηγήτρια)

Περιγραφή

Το μάθημα θα επικεντρωθεί στη μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός κτιριακού συγκροτήματος μεσαίας σχετικά κλίμακας που προορίζεται να καλύψει κυρίως ανάγκες στέγασης μελών του Πανεπιστημίου (φοιτητών και προσκεκλημένων διδασκόντων) και ταυτόχρονα να προσφέρει μικρές κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις στους κάτοικους κυρίως αυτής της κοινότητας.

Η κατοίκηση θα γίνει σε ατομικούς ή περισσότερο σε συλλογικούς θύλακες, μικρές μονάδες – κύτταρα που θα συναποτελούν αυτή τη κυψέλη. Πρόκειται για ένα συγκρότημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εκ των πραγμάτων συνυπάρχει ο ιδιωτικός κι ο κοινωνικός βίος στα πλαίσια μιας κοινής ζωής.

 Το μάθημα (θεωρείται εκπαιδευτικά ενιαίο με το μάθημα της Γενικής Κτιριολογίας IV) αποτελεί συνθετότερη και εμπλουτιστική συνέχεια της έρευνας πάνω στη κατοικία (Γενική Κτιριολογία Ι και ΙΙ) και συνορεύει με τα μαθήματα της Ειδικής Κτιριολογίας Ι και ΙΙ που έχουν σαν αντικείμενο το Δημόσιο κτίριο.

Ημερολόγιο