ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ VI _Δημοτικό σχολείο _Ένα "ανοιχτό" σχολείο για την πόλη

Θεώνη Ξάνθη (Αναπλ. Καθηγήτρια), Γιώργος Παπαγιαννόπουλος (Επικ. Καθηγητής)

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό βρίσκεται σε οργανική συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του 5ου εξαμήνου Αρχιτεκτονική σύνθεση V και αποτελεί σημαντικό κρίκο μιας αλυσίδας προβληματισμού γύρω από το δημόσιο κτίριο που εκτυλίσσεται σε διαδοχικά εξάμηνα σπουδών.

 

Ως πεδίο εφαρμογής για τα παραπάνω ζητείται ο σχεδιασμός ενός δημοτικού σχολείου στην Ξάνθη.

 

Στο συγκεκριμένο θέμα προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του σχολείου σαν «ανοικτό σχολείο» προς την κοινότητα . Η έννοια του ανοικτού σχολείου έχει αποτελέσει το πεδίο ευρύτατου προβληματισμού των τελευταίων δεκαετιών – διεθνής και στην χώρα μας, που είχε σας στόχο τον επαναπροσδιορισμό του γενικότερου ρόλου του σχολείου.

 

Ο προβληματισμός αυτός συγκλίνει στον εμπλουτισμό των σχολικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων πέρα από τις «στενά» εκπαιδευτικές, ώστε ο σχολικός χώρος να μετατραπεί σε μια δυναμική μονάδα για την γειτονιά, το χωριό, τη πόλη.

 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του σχολείου εμπλουτίζεται με χώρους – όπως η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο