ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ Ι (Δημόσιο Κτίριο - Δημόσιος Χώρος)

Θεώνη Ξάνθη (Αναπλ. Καθηγήτρια), Γιώργος Παπαγιαννόπουλος (Επικ. Καθηγητής)

Περιγραφή
Το μάθημα θα επικεντρωθεί στην αρχιτεκτονική μελέτη ενός κτιριακού συγκροτήματος σχετικά μικρής κλίμακας, που προορίζεται να εξυπηρετήσει ειδικές χρήσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και εμπορικού χαρακτήρα με σκοπό να λειτουργήσειεστιακά και ενοποιητικά με τις περιβάλλουσες χρήσεις και λειτουργίες. Το συγκρότημα αυτό, που θα είναι Δημοτικό, θα στεγάζει πολλαπλές λειτουργίες. Μια σημαντική ομάδα απο αυτές θα περιλαμβάνει συνδυασμό λειτουργιών, όπως αναψυχή, εστίαση, εκπαίδευση, συγκέντρωση κοινού και δραστηριότητες που αφορούν τους νέους. Η άλλη ομάδα αφορά εμπόριο και θα συγκροτήσει μια μικρή αγορά. Όλα αυτά θα πλαισιώνονται απο κατάλληλους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους που θα υποδέχονται ή θα εξυπηρετούν αντίστοιχες υπαίθριες χρήσεις. Το συγκρότημα ελπίζεται να γίνει ο χώρος υποδοχής της καθημερινής ζωής των κατοίκων της γειτονικής και της ευρύτερηςπεριοχής που το περιβάλλει.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
δημόσιο κτίριο, πόλη και συλλογικές δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού, πόλη και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, πόλη και εμπόριο

Ημερολόγιο