ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 4 : Προστασία κτιρίων & Η/Μ εγκαταστάσεις

Νικόλαος Μπάρκας

Περιγραφή

Μάθημα του 6ου εξαμήνου, σε συνέχεια του μαθήματος ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ που περιλαμβάνει

-τα βασικά κεφάλαια των κτιριακών εγκαταστάσεων (WC, κουζίνα, κλιμακοστάσιο, ασανσέρ, μηχανοστάσιο) σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές της κτιριακής εργονομίας, καθώς επίσης και

-τη συνδυσμένη εφαρμογή μονωτικών υλικών για την προστασία του κτιρίου (θερμομόνωση, στεγάνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις