ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 3 - Ενεργειακός Σχεδιασμός

Νικόλαος Μπάρκας

Περιγραφή

Θεωρητικό μέρος του μαθήματος της ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 3, με στόχο την εξοικίωση με τα προβλήματα του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Σειρά διαλέξεων με περιεχόμενα :

-το κλίμα (ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα)

-ηλιακά δεδομένα, προσανατολισμός κτιρίων

-φυσικός φωτισμός, οπτική άνεση

-στρατηγικές φυσικής θέρμανσης & φυσικής ψύξης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις