ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ Χώρος & Τεχνολογία

Νικόλαος Μπάρκας

Περιγραφή

Μάθημα επιλογής του 7ου εξαμήνου στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, με στόχο την εξοικείωση με τα προβλήματα του Θεατρικού Σχεδιασμού

Σειρά διαλέξεων με ιστορικό και θεωρητικό περιεχόμενο :

-ο χώρος ως σημείο του θεατρικού κώδικα

-τα θέατρα και οι θεατρικές μηχανές κατά την αρχαιότητα,

-το θέατρο του Μεσαίωνα και τα λαϊκά θέατρα της Αναγέννησης (ελισαβετιανή σκηνή, comedia del arte)

-η Αναγέννηση στο θέατρο (οι βασικές αρχές θεατρικού σχεδιασμού του S. Serlio, τα θέατρα Olimpico και Farnese)

-η ιταλική σκηνή (σκηνογραφικές εφαρμογές και μηχανισμοί)

-το θέατρο της εποχής του Μπαρόκ και του 19ου αιώνα (τα κτίρια όπερας, ο σκηνογραφικός ρεαλισμός, η μπούκα και η αυλαία, ο θεατρικός φωτισμός, το θέατρο Bayreuth)

-οι πρωτοπόροι του 20ου αιώνα (Α. Antoine - E. Piscator - C. Stanislavski – Α. Appia – G. Graig – M. Reinhardt – J. Copeau – V. Mejerchol`d – το θέατρο του Bauhaus)

-οι μορφές του σύγχρονου θεάτρου (το θέατρο προσκηνίου, το κυκλικό θέατρο, το θέατρο ανοικτής σκηνής, το ευμετ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις