ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ εισαγωγή στον βιοκλιματικό σχεδιασμό

Νικόλαος Μπάρκας

Περιγραφή

Εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας. Προετοιμασία για τα μαθήματα της Οικοδομικής (θεωρητικό υπόβαθρο και υπολογιστικές επιλύσεις).

Οπτική και θερμική άνεση - προσανατολισμός κτιρίων - σχεδιασμός ανοιγμάτων και σκιάστρων. Περιβαλλοντική ακουστική - ηχοδιάδοση και ηχοπροστασία - σχεδιασμός ηχοφραγμάτων.        

Φυσική των κατασκευών - τρόποι μετάδοσης θερμότητας - διάχυση υδρατμών. Προστασία κτιρίων - μονώσεις - συνδυασμένη αξιολόγηση μονωτικών υλικών.

Ημερολόγιο