ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αστεριος Παντοκρατορας

Περιγραφή

Η δημιουργία των πρώτων πόλεων. Η ανακάλυψη της γραφής. Η γεωργία και η γέννηση του πολιτισμού. Η σχολή των Πυθαγορίων και οι αριθμοί. Αρχαίοι 'Ελληνες φιλόσοφοι (Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης). Ο Παρθενώνας και η χρυσή τομή.  Το Ευπαλίνειο όρυγμα. Ο Αρχιμήδης και ο μηχανισμός των Αντικυθήρων. Ρωμαική περίοδος (υδραυλικά έργα, τοξοτές κατασκευές, εγνατία οδός, εφαρμογές τσιμέντου). Η εξέλιξη των επιστημών κατά τον Μεσαίωνα (Fibonnaci). Η δημιουργία των πρώτων πανεπιστημίων. Αναγέννηση. Οι πρώτοι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος. Ντα Βίντσι, Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, Κέπλερ, Νεύτων. Ο ρόλος της εκκλησίας στην εξέλιξη της επιστήμης. Η ατμομηχανή και η βιομηχανική επανάσταση. Καπιταλισμός και σοσιαλισμός. Πρώτα έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Νεοκλασικισμός στην Ελλάδα (Τσίλλερ, Ποζέλι).      

Σύγχρονα θέματα επιστήμης και τεχνολογίας.

Εινστάιν, Καραθεωδορής, Αργύρης, Τιούρινγκ, Τζιομπς, Κωσταντινίδης, Παπούλης. Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, βιοκλ

Περισσότερα  
Κωδικός: TMB259
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο