Πληροφορική

ΒΙΚΤΩΡ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει:

  1. στην στοιχειώδη κατανόηση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στο πλαίσιο που αυτή επηρεάζει την χρήση και τον προγραμματισμό τους,
  2. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δομημένου προγραμματισμού, δηλαδή παραγωγής αλγορίθμων και έκφρασης αυτών με όρους διαδικασιών και δομών ελέγχου,
  3. στην εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων και εντολών της γλώσσας προγραμματισμού Fortran 90/95 (γραφή και ανάγνωση) και των προγενεστέρων εκφάνσεών της (μόνον ανάγνωση),
  4. στην εμπέδωση και εξάσκηση των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της παραγωγής απλών προγραμμάτων Fortran 90/95 για την επίλυση χρήσιμων προβλημάτων από τον χώρο εμπειρίας των φοιτητών, και τέλος
  5. στην χρήση λογιστικών φύλλων (Excel, Calc, κλπ.) για απλούς υπολογισμούς με οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και ως περιβάλλοντος προγραμματισμού.
Κωδικός: TMB141
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις