Μαθηματικό Λογισμικό (Ακαδ. Έτος 2020-2021)

Σταμάτιος-Άγγελος Αλεξανδρόπουλος

Περιγραφή

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ανάγκη για συνθετότερους υπολογισμούς, αναλυτικότερες πράξεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, οπτικοποίηση δεδομένων, έγκαιρη και αποτελεσματική πρόγνωση και πρόβλεψη, ο υπολογισμός ολικών ελαχιστοποιητών, ο σχεδιασμός επιφανειών, η επίλυση υψηλής τάξης μη-γραμμικών συστημάτων, η προσέγγιση των λύσεων συστημάτων Σ.Δ.Ε. έφερε στο προσκήνιο τη χρησιμοποίηση διαφόρων υπολογιστικών εργαλείων και προγραμμάτων.

Στο παρελθόν, η επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων για πολυώνυμα βαθμού μεγαλύτερου του τέσσερα ήταν μια διαδικασία αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ακόμα, αν επιλέξουμε τυχαία μια διαφορική εξίσωση από τον πραγματικό κόσμο, αυτή δεν επιδέχεται αναλυτική λύση μέσω ενός κλειστού τύπου. Η πρόοδος της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των Η/Υ και του τομέα της Αριθμητικής Ανάλυσης και των Υπολογιστικών Μαθηματικών, δημιούργησε πληθώρα υπολογιστικών εργαλείων ή αλλιώς μαθηματικού λογισμικού. Μέσα από αυτά τα φιλικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο