Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών 2016-19

Γεώργιος Δροσάτος

Περιγραφή

Η ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών (ή ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων) ασχολείται με την προστασία των υπολογιστών, των δικτύων που τους διασυνδέουν και των δεδομένων σε αυτά τα συστήματα, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση τους. Οι βασικές αρχές που ακολουθούνται στην ασφάλεια υπολογιστών βασίζονται στις τρεις βασικές έννοιες της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία, εξοικείωση του φοιτητή με τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση των τριών βασικών αρχών που πρεσβεύει η ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας, της ασφάλειας δικτύων καθώς και της ιδιωτικότητας.

Κωδικός: TMA540
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ενότητες

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τρίπτυχο της ασφάλειας (εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα)
 • Υπηρεσίες ασφαλείας
 • Παραδείγματα παραβιάσεων ασφαλείας από τη καθημερινότητα

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Γενικές έννοιες
 • Συμμετρική κρυπτογράφηση
 • Κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού
 • Συναρτήσεις σύνοψης

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Αρχή των ελάχιστων προνομίων (principle of least privilege)
 • Έλεγχος πρόσβασης (control access)
 • Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εμβόλιμες επιθέσεις ελέγχου
  • Επιθέσεις υπερχείλισης μνήμης
  • Επιθέσεις υπερχείλισης ακεραίων
  • Ευπάθειες συμβολοσειράς μορφοποίησης
 • Τεχνικές άμυνας σε επίπεδο πλατφόρμας
 • Θωράκιση των προγραμμάτων κατά την εκτέλεση

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγικές πληροφορίες στην ασφάλεια ιστού
 • Βασικά μοντέλα ασφαλείας ιστού
 • Χαρακτηριστικά HTTP πρωτοκόλλου
 • Παρουσίαση περιεχομένου (Rendering Content) και πιθανές απειλές
 • Ασφάλεια διεπαφής χρήστη και web cookies

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών
 • Ανάλυση και κατανόηση επιθέσεων
  • SQL Injection
  • Cross-site request forgery (CSRF)
  • Cross-site scripting (XSS)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Διαχείριση περιόδου σύνδεσης (session management) και ταυτοποίηση χρηστών
 • Προβλήματα χρήσης των cookies
 • Επιθέσεις υποκλοπής των sessions (session hijacking)

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγικές κρυπτογραφικές έννοιες
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά
 • Χρήση του HTTPS στους φυλλομετρητές
 • Προβλήματα που εμφανίζονται με το HTTPS

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Ζητήματα ασφαλείας στο πρωτόκολλο TCP/IP
 • Ασφάλεια δρομολόγησης
 • DNS ζητήματα ασφαλείας

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Προστασία των συνδέσεων δικτύου
  • 802.11i protocol
  • VPN (PPTP, L2TP, IPSec)
 • Προστασία του τοπικού δικτύου
  • Firewalls
  • Intrusion detection

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Κατηγορίες επιθέσεων DoS
 • Τεχνικές για την ελάττωση επιθέσεων DoS

Αντικείμενα ενασχόλησης:

 • Εισαγωγικά
  • Διαθέσιμες πλατφόρμες
  • Μάρκετ εφαρμογών
  • Επιθέσεις
 • Μοντέλο ασφάλειας του Android
 • Μοντέλο ασφάλειας του iOS
 • Σύγκριση του iOS με το Android
 • Ασφάλεια του mobile web app

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -