Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρονικών Ισχύος

Νικολαος Παπανικολαου

Περιγραφή

Εμβάθυνση σε θέματα των Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος, με έμφαση στη μοντελοποίηση και στον έλεγχό τους, καθώς και στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ισχύος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις