Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος

Νικολαος Παπανικολαου

Περιγραφή

Εμβάθυνση σε ειδικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος. Τα κύρια αντικείμενα είναι ο λεπτομερής βιομηχανικός σχεδιασμός μετατροπέων ισχύος (υπολογισμός απωλειών, σχεδιασμός ψύξης), η εξομοίωση και ο σχεδιασμός παροχών ισχύος συντονισμού, η εξομοίωση και ο σχεδιασμός παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος, η μελέτη μετατροπέων για την οδήγηση μικροκινητήρων.

Ενότητες

Ανασκόπηση παλμοτροφοδοτικών. Πεδία εφαρμογών. Επιλογή τρανζίστορ ισχύος με βάση τις αποδεκτές απώλειες ισχύος.

Δομή διόδων ισχύος. Ανάλυση των απωλειών ισχύος. Επιλογή κατάλληλων διόδων ισχύος και υπολογισμός των αναμενόμενων απωλειών ισχύος.

Εισαγωγή στις διακοπτικές διατάξεις συντονισμού. Ανάλυση των κυματομορφών τάσης - ρεύματος. Απώλειες ισχύος στα κυκλώματα συντονισμού. Εφαρμογή των κυκλωμάτων συντονισμού σε διατάξεις παλμοτροφοδοτικών. Σχεδιασμός παροχών ισχύος συντονισμού.

Βασικές αρχές διόρθωσης του συντελεστή ισχύος σε διακοπτικές παροχές ισχύος. Ανάλυση των μονοφασικών παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος. Ανάλυση των τριφασικών παροχών ισχύος μοναδιαίου συντελεστή ισχύος.

Ανάλυση μετατροπέων οδήγησης μικροκινητήρων (βηματικών, μαγνητικής αντίδρασης, υστέρησης, brushless).

Ανάλυση του κλασικού ballast. Ανάλυση του ηλεκτρονικού ballast. Διατάξεις ηλεκτρονικού ballast.

Αρχές σχεδιασμού συστημάτων ψύξης για διακοπτικούς μετατροπείς. Παραδείγματα και εφαρμογές.

Ημερολόγιο