Ασαφή σύνολα, Αβεβαιότητα και Πληροφορία

Ιωάννης Αθανασιάδης

Περιγραφή

(από τον οδηγό σπουδών)

  • Σαφή και Ασαφή Σύνολα
  • Τελεστές στα Ασαφή Σύνολα
  • Ασαφείς Σχέσεις
  • Ασαφή Μέτρα
  • Αβεβαιότητα και Πληροφορία
  • Ασαφείς Ταξινομητές
  • Εφαρμογές.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις