Ηλεκτρονικά Ισχύος & Εφαρμογές ΙΙ

Νικολαος Παπανικολαου

Περιγραφή

- Ανάλυση της λειτουργίας των μετατροπέων Σ.Τ. / Ε.Τ. (αντιστροφείς).

- Βελτιωμένες μέθοδοι παλμοδότησης.

- Νέες τοπολογίες αντιστροφέων.

- Εφαρμογές των αντιστροφέων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκμετάλλευση των Α.Π.Ε.

Κωδικός: TMA468
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο