Συστήματα VLSI

Δημητρακοπουλος Γεωργιος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις σχεδιαστικές προκλήσεις που περιλαμβάνει η σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας και η φυσική τους υλοποίηση.  Οι φοιτητές μαθαίνουν προχωρημένα θέματα ψηφιακής σχεδίασης και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων επικεντρώνοντας

Πιο συγκεκριμένα.

  1. Αναγνωρίζουν τις μετρικές εκείνες που καθορίζουν την ποιότητα/επιδόσεις ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος όπως καθυστέρηση, εμβαδόν ολοκληρωμένου κυκλώματος και κατανάλωση ισχύος.
  2. Εξοικειώνονται με τη φυσική σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  3. Μαθαίνουν για μοντέλα υπολογισμού καθυστέρησης τόσο για τα λογικά στοιχεία του κυκλώματος όσο και τα καλώδια, τους περιορισμού χρονισμού, και στατικής χρονικής ανάλυσης.
  4. Γνωρίζουν τεχνικές βελτιστοποίησης των χρονικών επιδόσεων των κυκλωμάτων και τεχνικές σχεδίασης για χαμηλή κατανάλωση ισχύος
  5. Γνωρίζουν  για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών περιοχών ρολογιού και για τις δοκιμές συστημάτων VLSI.

Στο εργαστήριο ολοκληρώνονται

Περισσότερα  
Κωδικός: TMA438
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις