Ολοκληρωμένα κυκλώματα

Δημητρακοπουλος Γεωργιος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν στη σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης.

Πιο συγκεκριμένα.

1. Γνωρίζουν τη σχεδίαση της μικροαρχικτεκτονικής των ψηφιακών κυκλωμάτων και τη σημασία αυτής για την επίτευξη των απαιτούμενων υπολογιστικών επιδόσεων.

2. Γνωρίζουν να περιγράφουν νέα ψηφιακά κυκλώματα με γλώσσες περιγραφής υλικού (SystemVerilog),

3. Γνωρίζουν να προσομοιώνουν τη λειτουργία του σχεδιασμού τους και να επιβεβαιώνουν την ορθή του λειτουργία

4. Γνωρίζουν για την φυσική υλοποίηση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τόσο σε κυκλώματα ειδικού σκοπού όσο και σε κυκλώματα επαναδιατασσόμενης λογικής (FPGAs)

5.  Εξοικειώνονται με τη χρήση χειριστών δεδομένων σε αρχιτεκτονικές ψηφιακών επεξεργαστών.

Μέσω της συμμετοχής τους στις εργαστηριακές ασκήσεις ο φοιτητής υλοποιεί και εφαρμόζει τις βασικές γνώσεις του μαθήματος σε επιλεγμένα προβλήματα με χρήση υλικού επαναδιατασσόμενης λογικής και αντίστοιχου λογισμικο

Περισσότερα  
Κωδικός: TMA415
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ανακοινώσεις