ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Φίλιππος Φαρμάκης, Γεώργιος Ζαρδαλίδης

Περιγραφή

Ατομικοί δεσμοί, Ατομικά και ιοντικά μεγέθη - ενέργεια συνοχής στα στερεά υλικά. Κρυσταλλική δομή: κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Μοναδιαία κυψελίδα, κρυσταλλικά συστήματα, πλέγματα, κρυσταλλικά επίπεδα. Μεταλλικές δομές, δομές ημιαγωγών, δομές ομοιοπολικών και ιοντικών κεραμικών, δομές πολυμερών. Αλλοτροπία-πολυμορφισμός. Κράματα. Τεχνικές δομές: υπερπλέγματα και κβαντικά φρεάτια. Θερμικές ιδιότητες κρυστάλλων: θερμική διαστολή, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα. Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα και κράματα. Μεταλλικές επιφάνειες. Ημιαγωγιμότητα, Υπεραγωγιμότητα. Θερμοηλεκτρισμός. Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών: διηλεκτρική σταθερά και πολωσιμότητα, διηλεκτρικές απώλειες, πιεζοηλεκτρισμός, σιδηροηλεκτρισμός, κεραμικά και οργανικοί μονωτές. Μαγνητισμός: διαμαγνητισμός, παραμαγνητισμός, σιδηρομαγνητισμός, αντισιδηρομαγνητισμός και σιδηριμαγνητισμος, και φαινόμενα μαγνητικού συντονισμού, Μasser, φαινόμενο  Faraday, υλικά και εφαρμογές. Βιολογικά υλικά.

 

 

Tο μάθημα αυτό διδάσκεται στο

Περισσότερα  
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Σε Ελληνόγλωσσα βιβλία. Τα προτεινόμενα βιβλία διδασκαλίας μέσω του συστήματος Εύδοξος είναι:

1. Αρχές Ηλεκτρονικών Υλικών και Διατάξεων, S. O. Kasap, δεύτερη έκδοση, 2004, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

2. Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, William D. Gallister, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004.

Επιπλέον βιβλιογραφία:

1. "Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης", C. KITTEL, Μετάφραση Γ. Παπαγεωργόπουλου, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού.

2. "Φυσική Στερεάς Κατάστασης", Καίσαρ Αλεξόπουλος, Παναγιώτης Βαρώτσος, Εκδόσεις Σαββάλας, 1990.

3. "Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών", Αργύρης Σ. Βατάλης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Ζητή, 2009.

4. "Αρχές της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης", Robert A. Levy, Επιμέλεια-Μετάφραση Χ. Παπαγεωργόπουλου, Εκδόσεις Γ. Πνευματικού, Αθήνα, 1978.

5. "Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών" Δήμητρα Γκιργκινούδη, Έκδοση ΔΠΘράκης, 2011.

Ξενόγλωσσα  βιβλία :

1. L. Solymar and D. Walsh, "Electrical properties of materials" eighth edition, Oxford University Press, 2010.

2. James F. Shackelford, "Introduction to Materials Science for Engineers", Third Edition, Macmillan, New York, 1992.

3. Van Vlack, "Elements of Materials Science and Engineering", Third Edition, Addision-Wesley, California, 1975.

4. C.A. Wert, R.M. Thomson, "Physics of Solids" Second Edition, McGraw-Hill, Inc. USA, 1970.

Ενότητες

Ημερολόγιο