Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί: Τεχνολογία και Εφαρμογές

Αθανάσιος Καρλής

Περιγραφή

ΜΔΕ3/ΔΔΕ11: ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικά. Υδραυλικοί πόροι και υδροενεργειακή σχεδίαση. Προγραμματισμός και κατασκευή (έργα πολιτικού μηχανικού κλπ) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών (ΜΥΣ). Υδροστρόβιλοι των ΜΥΣ. Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές των ΜΥΣ. Οικονομική και χρηματοδοτική αξιολόγηση (επένδυση απαραίτητων κεφαλαίων και αποδοτικότητάς τους) έργου ΜΥΣ. Γενικές νομικές απόψεις και σχετική Ελληνική νομοθεσία. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις