ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ

Λυγουρας Ιωαννης

Περιγραφή

Η14Υ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ – Αν. Καθηγητής I. Λυγούρας,

 

Αριθμητικά συστήματα και αριθμητικοί κώδικες. Μετατροπές μεταξύ αριθμητικών συστημάτων. Δυαδική αποθήκευση και καταχωρητές. Άλγεβρα Boole και αρχές συμβολικής λογικής. Κανονικές και πρότυπες μορφές. Βασικές ψηφιακές λογικές πύλες και παράγωγες αυτών. Διεπίπεδες και πολυεπίπεδες υλοποιήσεις. Συνδυαστικά κυκλώματα, δυαδικοί αθροιστές, αφαιρέτες, πολλαπλασιαστές, συγκριτές αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες κ.λ.π. Διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης (σχεδιασμού)  συνδυαστικών κυκλωμάτων με τη χρήση λογικών πυλών. Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού (HDL).  HDL για συνδυαστικά κυκλώματα. Ημιαγωγικές μνήμες. Ημιαγωγικές μνήμες ROM. Πύλες και διατάξεις τριών καταστάσεων.  

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 5ο εξάμηνο

Η14Υ: ELECTRONICS II – Assoc. Professor J. Lygouras

 

Arithmetic systems and codes. Conversions between arithmetic systems. Binary storing and registers. Boolean algebra and principles. Canonical and standard for

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις