ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙΙ

Λυγουρας Ιωαννης

Περιγραφή

Ι.Ν. Λυγούρας

 

Αν. Καθηγητής

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης

 

Περιεχόμενο συγγράμματος:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Γραμμικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Εφαρμογές

 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στο σχεδιασμό αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη χρήση γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Linear Integrated Circuits). Κύριος στόχος, είναι η παρουσίαση των βασικών ιδιοτήτων και εφαρμογών των κυριότερων στοιχείων της οικογένειας των γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως του τελεστικού ενισχυτή, του συγκριτή τάσης, των σταθεροποιητών τάσης, των μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό (A/D και D/A), των χρονοκυκλωμάτων κ.λ.π. ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τις βασικές ιδιότητες των στοιχείων αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό συστημάτων που συμπεριλαμβάνουν τέτοιου είδους συνιστώσες. Αρχικά περιγράφεται η εσωτερική δομή, ο τρόπος και η ανάλυση της λειτουρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο