ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γεώργιος Νικολάου

Περιγραφή

Τεχνολογία και λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Θαλαμός ελέγχου της λειτουργίας αντιδραστήρων- ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα. Κώδικες προσωμοίωσης λειτουργίας αντιδραστήρων. Δόσεις και θωράκιση από τις Ακτινοβολίες. Συστήματα μέτρησης ραδιενέργειας και σχετικά πυρηνικά ηλεκτρονικά. Συστήματα απεικονίσεων στην βιοϊατρική και μη καταστρεπτικού έλεγχου στη βιομηχανία με χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών. Άλλα συστήματα για βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. Κώδικες για σχεδιασμό εφαρμογών πυρηνικών ακτινοβολιών.

Κωδικός: TMA344
Κατηγορία: Πολυτεχνικής Σχολή » Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο