ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Κυριακού

Περιγραφή
Αυτή η σελίδα επιτρέπει οποιοδήποτε φοιτητή να ανεβάσει ένα αρχείο στο μάθημα. Μπορείτε να στείλετε αρχεία HTML, μόνο αν δεν έχουν εικόνες.

Ενότητες

Στα δύο πρώτα μαθήματα θα αναλυθεί ένα "RF-Μικροκυματικό" σύστημα με σκοπό την κατανοήσει του τρόπου λειτουργίας και κυρίως της δομής του.

Το θέμα αυτό θα αποτελέσει και το 1ο Quiz με τίτλο:

"Απαιτήσεις Συστήματος Εκπομπής-Λήψης: Προδιαγραφές Βαθμίδων".

Οι φοιτητές κρατούν σημειώσεις από το μάθημα και ετοιμάζουν την απάντηση στο Quiz.

Το ίδιο θέμα, αλλά με μεγαλύτερη εμβάθυνση θα μελετηθεί στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό μάθημα, όπου οι ΜΦ θα παρουσιάσουν την μελέτη τους, ενώ θα πραγματοποιήσουν και σχετική προσομοίωση.

Τα θέματα που θα καλυφθούν έχουν ως εξής:

Ζώνες εκπομπής-λήψης,

Ανεπιθύμητα προϊόντα μίξης: γέννηση-καταστολή,

Φιλτράρισμα, Φίλτρο καταστολής ειδώλου,

Συχνότητες IF: αναγκαιότητα-επιλογή, ανάγκη ομόδυνης και υπερετερόδυνης μετατροπής, Περιορισμοί θορύβου Αναλαμπών (flickering) 1/f.

Δυναμική Περιοχή: Σημείο συμπίεσης μίκτη = -10 dBm, Στάθμη θερμικού θορύβου, Απαιτούμενος λόγος Σήματος-προς-θόρυβο και συσχέτιση με BER, Backoff για επίτευξη γραμμικότητας, Power-control.

 

Ημερολόγιο