Οργάνωση και διοίκηση δασικών βιομηχανιών

Ταμπάκης Στυλιανός

Περιγραφή

Γενικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης. Διοικητική οργάνωση και συναφή προβλήματα. Κοινωνική οργάνωση και χωροταξική κατανομή των δασικών βιομηχανιών. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της παραγωγής και έλεγχος των αποθεμάτων των δασικών βιομηχανιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συστήματα οργάνωσης των δασικών βιομηχανιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συστήματα οργανωτικής κατανομής και δομής της διοίκησης των δασικών βιομηχανιών. Η εξέλιξη της θεωρίας της διασφάλισης ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9000 (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας) και ISO 14000 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και οι απαιτήσεις τους.

Κωδικός: OPE02139
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -