Δασικές Πυρκαγιές

Καρανικόλα Παρασκευή και Ταμπάκης Στυλιανός

Περιγραφή

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον. Οικολογία και πυρκαγιές των δασών και λοιπών φυτοδιαπλάσεων στην Ελλάδα. Καύση δασικής ύλης. Μετεωρολογικοί παράγοντες και δασικές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές των δασών, θάμνων και χόρτων στην Ελλάδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εκτίμησής του. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Προδιαγραμμένο (ελεγχόμενο κάψιμο). Ουσίες, εργαλεία και μηχανές στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην πράξη.

Κωδικός: OPE02138
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο