Δασικές Πυρκαγιές

Καρανικόλα Παρασκευή

Περιγραφή

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον. Οικολογία και πυρκαγιές των δασών και λοιπών φυτοδιαπλάσεων στην Ελλάδα. Καύση δασικής ύλης. Μετεωρολογικοί παράγοντες και δασικές πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές των δασών, θάμνων και χόρτων στην Ελλάδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εκτίμησής του. Πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Προδιαγραμμένο (ελεγχόμενο κάψιμο). Ουσίες, εργαλεία και μηχανές στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στην πράξη.

Κωδικός: OPE02138
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » Προπτυχιακό

Ενότητες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

Τμήμα:

Δασολογίας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Μάθημα:

Δασικές Πυρκαγιές

Κωδικός Μαθήματος

ΔΣΘ1Υ

Διδάσκων:

Καρανικόλα Παρασκευή

Τρόπος επικοινωνίας με διδάσκοντα

pkaranik@fmenr.duth.gr

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)

 

Εξάμηνο:

9ο

Επίπεδο σπουδών: (2)

ΠΠΣ

Τρόποι εξέτασης: (3)

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS

Οδηγίες υλοποίησης εξέτασης: (4)

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ένα γκρουπ των 5 ατόμων την Πέμπτη 2-7-2020 στις 16.00.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/pkaranik/RFP1YZN2

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

ΑΕΜ  φοιτητών που θα πάρουν μέρος στο μάθημα  Δασικές πυρκαγιές είναι:

Στις 16:00   ΑΕΜ:1905, 1106, 1760, 1825, 1639

 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.

 

Ημερολόγιο