Περιβαλλοντική Πολιτική

Τσαντόπουλος Γεώργιος

Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες, μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Περιβαλλοντικές τάσεις και προβλήματα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράμματα δράσης για το περιβάλλον. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης προστατευομένων φυσικών περιοχών. Πολιτικές χρήσεων γης. Το περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

Κωδικός: OPE02133
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -