Γεωργική Εκπαίδευση

Έλενα Ράπτου, Καρελάκης Χρήστος

Περιγραφή

Εισαγωγή στις έννοιες της παιδείας, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Η σημασία της εκπαίδευσης στους ενήλικες και της δια βίου μάθησης. Ο ρόλος της γεωργικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου, και η ιδιαιτερότητα του αγροτικού επαγγέλματος. Οι μορφές και οι φορείς της γεωργικής εκπαίδευσης και η ιστορική αναδρομή της εξέλιξής της. Συστήματα γεωργικής εκπαίδευσης στην ΕΕ. Έννοια του διδακτικού στόχου και της διδακτικής δραστηριότητας. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αγροτικό χώρο και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών. Μορφές μεθόδων διδασκαλίας και τρόποι αξιολόγησης γεωργικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -