Συμπεριφορά Καταναλωτή (ECO0017)

Ελενα Ραπτου

Περιγραφή

Καταναλωτική αγορά και συμπεριφορά καταναλωτή. Γενικά χαρακτηριστικά της καταναλωτικής αγοράς. Κριτήρια ταξινόμησης και διαίρεσης της αγοράς. Προσδιορισμός των ανθρώπινων αναγκών. Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή – Υποδείγματα διαδικασιών λήψης αποφάσεων καταναλωτή. Ανάγκη για αναγνώριση και έρευνα. Δομή της απόφασης αγοράς αγαθών – Στάδια και διαδικασία αγοράς (εναλλακτική αξιολόγηση πριν την αγορά – Διαδικασία λήψης αποφάσεων για αγορά – Κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών -Εναλλακτική αξιολόγηση μετά την αγορά). Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση του αγοραστή.  Στάσεις καταναλωτή – Συστατικά στοιχεία των στάσεων καταναλωτή και χαρακτηριστικά στάσεων καταναλωτή – Θεωρίες διαμόρφωσης στάσεων και υποδείγματα μέτρησης της αλλαγής των στάσεων – Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Γνώση προϊόντος – Γνώση αγοράς – Γνώση χρήσης. Διαδικασία κινητροποίησης. Προσωπικές αξίες και τρόπος ζωής. Επεξεργασία πληροφοριών, μάθηση και επίδραση περιβάλλοντος. Ειδικά θέματα στη συμπ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις