Τεχνολογία Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

Περιγραφή

Βιοχημικές, φυσιολογικές, μικροβιολογικές και μηχανικές μεταβλητές των ιστών των ζώων μετά την σφαγή τους. Μέθοδοι συντήρησης, επεξεργασίας και μεταποίησης του κρέατος και των ιχθυρών . Επίδραση των διάφορων μεθόδων παραγωγής στην υγιεινή κατάσταση των τροφίμων ζωικής προέλευσης.Επίδραση μεθόδων επεξεργασίας

Ημερολόγιο