Ειδικά Θέματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων

Ελένη Ζαφειρίου, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
Περίγραμμα μαθήματος

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Επίδραση του μίκρο και μακροπεριβάλλοντος στην λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων
 2. Η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης και ο ρόλος της στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
 3. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και οι παράγοντες που επιδρούν σε αυτήν
 4. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (επιλογή, εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, τεχνικές ενίσχυσης εργασιακής αποτελεσματικότητας)
 5. Επιχειρησιακή Επικοινωνία και διαπροσωπική διαδικασία ( Ο ρόλος της κουλτούρας)
 6. Διεθνές Μάνατζμεντ. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης, ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων και παραδείγματα πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων.
 7. Η λειτουργία της επιχείρησης στον Τέλειο Ανταγωνισμός
 8. Η λειτουργία της επιχείρησης στο Ολιγοπώλιο
 9. Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αξιολόγηση Επενδύσεων
 10. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Απόδοσης μιας επιχείρησης. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 11. Θεωρία Αποθεμάτων. Ιδιαιτερότητες στον κλάδο των τροφίμων
 12. Έλεγχος μάνατζμεντ: Αναγκαιότητα και αν
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -