Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
 
Περίγραμμα Μαθήματος

 

 

Θεματικές Ενότητες:

  • Θεωρία Παραγωγής (Τεχνολογία, Συναρτήσεις Παραγωγής, Καμπύλες Κόστους, Ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής). (1-8)
  • Συμπεριφορά επιχειρήσεων σε διάφορες μορφές αγορών (Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Ολιγοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός). (9)
  • Θεωρία Καταναλωτή και Επιλογές Καταναλωτή. (10)
  • Μορφές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση και Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων (11)
  • Επιχειρηματικές αποφάσεις με κίνδυνο και αβεβαιότητα. (12)
  • Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας (13)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις