Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας: Λειτουργία Αγορών και Οικονομική Επιχειρήσεων Τροφίμων

Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

Περιγραφή
 
Περίγραμμα Μαθήματος

 

 

Θεματικές Ενότητες:

 • Υποθέσεις της θεωρίας της παραγωγής: Συναρτήσεις Παραγωγής. Καμπύλες Κόστους.
 • Ελαχιστοποίηση Κόστους και μεγιστοποίηση παραγωγής.
 • Προεκτάσεις της θεωρίας παραγωγής: Αριστοποίηση Συμπεριφοράς Παραγωγικών Μονάδων.
 • Μέθοδοι μέτρησης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας (παραμετρικές, μη-παραμετρικές).
 • Η μέθοδος DEA.
 • Εφαρμογές σε Η/Υ: Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων.
 • Η μέθοδος Malmquist TFP.
 • Εφαρμογές σε Η/Υ: Χρήση οικονομετρικών και μαθηματικών πακέτων.
 • Μορφές Αγοράς.
 • Επιχειρηματικές αποφάσεις υπό συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας.
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων.
 • Λειτουργία και οργάνωση της αλυσίδας εμπορίας.
 • Επανάληψη/παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις