Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου

Γεώργιος Μπρούφας

Περιγραφή

­

AGRON0017: Εχθροί Δενδρωδών και Αμπέλου

(9ο εξάμηνο, Κατεύθυνσης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος, Υποχρεωτικό)

Διδακτικές μονάδες: 4

ECTS μονάδες: 5

Διδάσκοντες: Γεώργιος Μπρούφας

E-mail: gbroufas@agro.duth.gr

Τηλ. γραφείου: 25520 41154

url: http://utopia.duth.gr/~gbroufas/index.files/Broufas.htm   

Συνεργασία με φοιτητές: μετά από συνεννόηση (μέσω email)

Πρόγραμμα μαθημάτων: Πέμπτη, 09:00-11:00 (Αίθουσα Ε)

 

Περιγραφή μαθήματος:

Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, συμπτωματολογία, οικονομική σημασία, μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης των εντόμων - εχθρών των γιγαρτοκάρπων (αφίδες, ψύλλες, κοκκοειδή, Ημίπτερα, ξυλοφάγα και άλλα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα - καρπόκαψα, υπονομευτές φύλλων και ξύλου, φυλλοδέτες - οπλοκάμπες, Δίπτερα), πυρηνόκαρπων (αφίδες, κοκκοειδή, ξυλοφάγα και φυλλοφάγα Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα - ανάρσια, καρπόκαψες - Δίπτερα), εσπεριδοειδών (θρίπες, αφίδες, κοκκοειδή, αλευρώδεις, Λεπιδόπτερα, -φυλλοδέτης, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης - μύγα της μεσογ

Περισσότερα  
Κωδικός: OPE01155
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Αγροτικής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις