Αρχές και Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Καλλιεργειών

Μαρία Λ. Παππά

Περιγραφή

Lab webpage_course info
 

Πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (ανακοινώσεις, κυριότερα σημεία μαθήματος κλπ.) έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες.Το σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» της «Ομάδας Χρηστών 2018»

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, J.R.M. Thacker, Μετάφραση-Επιμέλεια: Γ. Μπρούφας & Μ. Λ. Παππά  (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 50659973)

 

Κωδικός: OPE01122
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας » Αγροτικής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο