Μηχανική Τροφίμων

Αθανάσιος Αλεξόπουλος

Περιγραφή
Η εφαρμογή αρχών από τις βασικές επιστήμες προκειμένου να καταγραφούν, αναλυθούν, επεξεργασθούν και κωδικοποιηθούν βασικές ή δευτερεύουσες διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην βιομηχανία τροφίμων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις