Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

Πλέσσας Σταύρος

Περιγραφή
Έννοια της ποιότητας και αρχές του ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα. Συστήματα διασφάλισης ποιότητα και αρχές διαχείρισης ποιότητα στη βιομηχανία τροφίμων. Ανάλυση των συντελεστών ποιότητας και εργαστηριακή, μακροσκοπική και οργανοληπτική αξιολόγηση τούτων. Ανάλυση βασικών εννοιών και συστημάτων όπως HACCP, ISO.

Ημερολόγιο