Φύλο και Ισότητα (Προαιρετικό (Β' Εξάμ)

Σεβαστη Χατζηφωτιου

Περιγραφή

Φύλο και Ισότητα

 

Κωδικός μαθήματος Β7-2019

Εξάμηνο Β’, Επιλογής (και επιλογής στα Εξ. 4 και 6)            

Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως

ECTS 5

 

Διδάσκουσα: Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.sw.duth.gr/staff/faculty/chatzifotiou.shtml

e-mail: schatzif@sw.duth.gr

 

 

Αντικείμενο και Περιγραφή μαθήματος:

 

Το μάθημα θα παρουσιάσει τις επιστημονικές θεωρίες σχετικά με τα θέματα φύλου και ισότητας και την ιστορική του εμφάνιση μέσα από ζητήματα που αφορούν στο γυναικείο κίνημα, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές που προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, καθώς και τα μοντέλα επαγγελματικής και ερευνητικής παρέμβασης από τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπισή των ανισοτήτων βάση φύλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί όπως και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες είναι δεδομένο ότι θα συναντήσουν θύματα διαφόρων ανισοτήτων στις υπηρεσίες τους, το μάθημα αυτό εστιάζει επίσης στην αναλυτική

Περισσότερα  

Ημερολόγιο