Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών

Νικολαος Πολυζος

Περιγραφή

Βασικές Αρχές Διοίκησης. Στρατηγικός-επιχειρησιακός σχεδιασμός. Οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών. Συντονισμός, ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αξιολόγηση και έλεγχος. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις