Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι (KOM06132)

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ραχανιώτης

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και η εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα των εννοιών του Μάνατζμεντ (Management) και πως αυτό εφαρμόζεται στη διοίκηση επιχειρήσεων (ή και οργανισμών) με αποτελεσματικό τρόπο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις