Εισαγωγή στο Marketing

Αξαρλογλου Κωνσταντινος

Περιγραφή

To marketing δημιουργεί αξία για την επιχείρηση με το να ικανοποιεί επιθυμίες και ανάγκες των πελατών της.  Η αξία που δημιουργεί μεταφράζεται σε κέρδη για την επιχείρηση, ως οργανισμό, και τους μετόχους της.  Συνεπώς, ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να μελετήσει τις μεθόδους με τις οποίες ο σύγχρονος manager θα μπορέσει αποτελεσματικά να δημιουργήσει αξία για την επιχείρηση με την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των πελατών του.  Για την επιτυχημένη δράση του ο manager χρειάζεται:

  • Να κατανοήσει τις λειτουργίες του marketing στα πλαίσια της επιχείρησης.

  • Να αξιολογήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να καταστρώσει πρόγραμμα εκμετάλλευσης τους.

  • Να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο πελάτης του.

  • Να διοικήσει αποτελεσματικά το προϊόν που προσφέρει, τα δίκτυα μέσα από τα οποία το προσφέρει, την προώθησή του, και την τιμολόγησή του.

  • Να καταστρώσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα marketing, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω.  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -