Διεθνής Οικονομική Ι

Αξαρλογλου Κωνσταντινος

Περιγραφή

Το μάθημα της Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου ασχολείται με την μελέτη της ροής των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και παραγωγικών συντελεστών, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται, και τέλος με τα οφέλη που αποκομίζουν οι χώρες από τις συναλλαγές αυτές. Το παρόν μάθημα αποσκοπεί:

    στη μελέτη των βασικών θεμάτων και αναλυτικών εργαλείων απαραίτητα για την σωστή κατανόηση της δομής και λειτουργίας της διεθνούς οικονομίας.

·       στην ανάλυση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων λαμβάνουν αποφάσεις.  Επιπρόσθετα θα μελετήσουμε τις επιπτώσεις οικονομικών πολιτικών στις επιχειρηματικές αποφάσεις, δεδομένου ότι η οικονομική πολιτική δεν επηρεάζει μόνο τα κίνητρα αλλά ταυτόχρονα και την δομή του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου πρέπει οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν. 

    στη μελέτη της δυναμικής μεταβολής του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, και στην ανάλυσ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -