Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας

Χατζηφωτιου Σεβαστη

Περιγραφή

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Κωδικός μαθήματος Β3-2019

Εξάμηνο Β’, Υποχρεωτικό                                                       

Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως

ECTS 5

 

Διδάσκουσα: Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό σημείωμα: http://www.sw.duth.gr/staff/faculty/chatzifotiou.shtml

e-mail: schatzif@sw.duth.gr

 

 

Αντικείμενο και Περιγραφή μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι πρώτον: η εξοικείωση των φοιτητών με το θεωρητικό και το μεθοδολογικό υπόβαθρο της επιστημονικής κοινωνικής έρευνας, και δεύτερον: η διερεύνηση των βασικών μεθόδων ποιοτικής μεθοδολογίας οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κοινωνικών ερευνητικών προγραμμάτων. Για τη θεωρητική υποστήριξη του μαθήματος θα εξεταστούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στον πολύσημο χαρακτήρα της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, και παράλληλα για την πρακτική εκμάθηση ερευνητικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ποιοτικής έρευνας και θα παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών

Περισσότερα  

Ημερολόγιο